Esmee (stagiaire)

Mijn naam is Esmee Noordzij en ik woon in Den Bosch. Ik ben al een paar jaar actief in de sportwereld.

Ik ben voor de middelbare school begonnen met sporten zoals dansen, turnen en heb ik fanatiek getennist. Voor mij was toen het bewegen al echt een plezier.

Toen kwam ik er al snel achter dat ik de sportwereld in wilde. Ik ben toen sport en bewegen niveau 2 gaan volgen op het Koning Willem 1 college. Nadat ik deze opleiding heb afgerond, ben ik doorgestroomd naar niveau 4 sport en bewegen/coördinator. Daar zit ik nu in mijn laatste jaar.

Zelf heb ik al ervaring als bootcamp trainer. Wat ik ook met plezier deed en vond ik de groepen super leuk! Alleen wilde ik toch net iets anders. Ik wilde me gaan focussen op de wat kleinere groepen en het individueel coachen.

Toen kwam ik bij Optimum Change uit waar ik nu begin als stagiaire. Ik heb specifiek voor Optimum Change gekozen, omdat het een goed leerbedrijf is en ik er eventueel later kan doorstromen.

Ik ben een gemotiveerde trainster, en geef ik met plezier mijn trainingen. Daarbij wil ik je graag helpen bij het behalen van je doelen!

Opleidingen:

  • Sport en Bewegen, niveau 2
  • Sport en Bewegen, niveau 3/4  (stage)

Neem contact
op met EsmeeOptimum Change Contact Us
Contact Plan intake